Welkom

Schermafbeelding 2017-10-23 om 21.43.07

Je bent op zoek
naar zingeving en oriëntatie,
naar verheldering, inzicht, verdieping?
Of je nu gelovig bent, anders-gelovig of niet-gelovig,

je bent hier welkom!
 
Zen-Poort-Averbode,
een plek waar mensen elkaar ontmoeten
in de stilte van za-zen,
een plek waar in de geest van de MID
‘Monastieke Interreligieuze Dialoog’
boeddhisme en christendom elkaar ontmoeten
in wederzijds respect. 122734537_628479161172669_3281220494664416793_o
 
Zen-Poort-Averbode,
een zengemeenschap
gegroeid binnen de muren van de abdij
verbonden met de abdij.

 
DSCN4800
Zen-Poort-Averbode,
geen project uitgedacht in wiens hoofd dan ook,
maar spontaan gegroeid vanuit een vraag van onderuit,
wil een open, niet-gebonden zengemeenschap zijn.
 
Zen-Poort-Averbode wordt geleid door

de kerngroep van de zengemeenschap van Averbode.

 

Zen-meditatie

ZEN
is een school binnen het mahayana-boeddhisme
waarin de nadruk ligt op ‘za-zen’
zitten-in-aandacht:
onbeweeglijk20190628_151734
volgens een strikt voorgeschreven houding
met een diepe buikademhaling
in volledige stilte.
 
Bij deze vorm van meditatie
gaat het om een direct intuïtief inzicht,
eerder dan een intellectueel begrijpen.
 
Belangrijk hierin is het ontspannen gewaarzijn
van alles wat zich hier en nu voordoet,
zowel tijdens za-zen als in het dagelijks leven.
Hierdoor ontstaat een open aandacht.
 
Poort
Dit houdt ook in
dat men de voortdurende ‘innerlijke monoloog’,
gedachten en hersenspinsels allerhande, overstijgt
door deze rustig
net als alle zintuiglijke indrukken,
op te merken,
zonder vast te houden,
zonder te ‘onderdrukken’.
 
Zen verlost ons van gehechtheid aan onze gedachten.
Enkel in het aanwezig zijn in een volle, open aandacht, hier-en-nu,
kan een inzicht in de eigen ware aard tot stand komen,
het intuïtieve inzicht
dat alles en iedereen onlosmakelijk deel is van het Mysterie.

Schermafbeelding 2020-11-09 om 10.07.50
Mysterie
waar vele religieuze tradities
in verschillende bewoordingen naar verwijzen.
Een intensieve zenpraktijk kan de weg vrijmaken
voor een dieper besef van dit Mysterie,
en leiden tot een innerlijke omvorming.
 
Stilte, stilte…
Kijk nauwlettend naar jezelf…
Dat is de Weg van Zen.
(Hozumi Roshi)
 
IMG_0239

Zendo

Het poortgebouw, oudste plek van de abdij van Averbode.
In de 14de eeuw gebouwd met de typische bruine ijzerzandsteen uit de streek.
De poort, plaats van ontmoeten, verleden, heden en toekomst,
binnen en buiten, wij en de anderen, boeddhisme en christendom
ontmoeten elkaar.

 
20190629_101417

 
Hier, in de bovenzaal van het poortgebouw, vlak boven de poort
bevindt zich de meditatieruimte. Een unieke plek om za-zen te beoefenen.
Een zendo met zijn eigen beperkte rituelen, zijn specifieke nadruk op eenheid in verscheidenheid, op ‘discipline in spontaneïteit en spontaneïteit in discipline’, een veilige oefenplek op de weg van omvorming waar het in zen uiteindelijk om gaat.

 
Schermafbeelding 2020-11-05 om 17.16.55
 

De zendo: enkel een beeld van Maria, ‘Zetel van Wijsheid’ in het christendom en een beeld van Manjushri, bodhisattva van wijsheid in het boeddhisme: ontmoeting.

De zendo van Averbode, sober en bescheiden.
Ingetogen treed je de stilte binnen
en buigt
en zit
en zwijgt.

Dagelijkse zen

Za-zenLuc
samen in de zendo
samen zitten
elkaar dragen
nauwlettend naar jezelf kijken
ingaan tot je ware zelf.
 
Je neemt het mee naar je leven van elke dag:
aandacht,
loslaten.
Discipline van de zendo
wordt zelfdiscipline in je dagelijks leven.
 
Zen in je dagelijks leven is ook
elke dag ‘zitten’
al is het maar één keer 20 à 30 minuten.
Het vraagt discipline.
 
Ethisch gedrag
leven vanuit ‘de vijf leefregels’:

niet doden of kwaad doen aan levende wezens,
niet nemen wat je niet gegeven is,
geen seksueel wangedrag,
geen valsheid in je spreken
en geen bedwelmende middelen gebruiken.

Kortom: respect voor alles wat leeft.
 
tenryuji431chumon (2)“Wie zijn eigen religie vereert
en andere religies veroordeelt
doet dit vanwege toewijding aan zijn eigen religie.
Maar het tegendeel is waar,
door dit te doen
brengt men zijn eigen religie ernstige schade toe.
Laat allen luisteren en bereid zijn te luisteren
naar de leringen die door anderen worden onderwezen.”
(uit een van de edicten van keizer Asoka, 272-232 voor Christus)
 
Intensieve beoefening in de zendo
dagelijks ‘zitten’
juist ethisch gedrag
zijn wezenlijke elementen
op de weg van innerlijke omvorming.

Zengemeenschap

‘Is hier in de omgeving geen zen-groep?’
Een vraag van buitenaf, anno 1984, waar je op ingaat:
je gaat samen ‘zitten’ – hier – in de poortzaal van de abdij.
 

Stilaan vormt zich een groepje van enkele mensen die geregeld samenkomen om te ‘zitten’ – za-zen.

 

In de loop der jaren zijn wij gegroeid tot een gemengde gemeenschap van mannen en vrouwen boeddhisten, christenen, vrijzinnigen, andersdenkenden, anders-gelovigen,  geestelijken en leken, en vooral van zoekende mensen, velen met een christelijke achtergrond.

 

De bezieler, Staf Feyaerts, had al enkele jaren eerder zenonderricht gekregen van H. Enomiya Lassalle, s.j. In 1990 nam hij deel aan een ‘spirituele uitwisseling’ met Japanse zenmonniken, georganiseerd door de MID (Monastieke Interreligieuze Dialoog). In Japan ontmoette hij Hozumi Gensho Roshi van de Hanazono Universiteit in Kyoto. Vanaf dat moment liep Staf steevast in het spoor van deze rinzai-meester.

Boeddhisme en christendom ontmoeten elkaar hier in wederzijds respect, wars van enig gevoel van superioriteit van welke kant ook.
 

Een ontmoeting die leidt tot uitzuivering en verdieping van ieders eigen traditie. 

Maar ook mensen die nergens meer bij horen vinden hier, in deze ontmoeting, waarden terug die wezenlijk zijn voor ‘fundamentele menselijkheid’, waarden die in de huidige samenleving in het gedrang zijn gekomen.
 

In de stilte van za-zen, in het samen delen van elkaars brood op zen-zaterdagen groeit verbondenheid met elkaar en met de abdijgemeenschap. Zo is de ‘zengemeenschap van Averbode‘ ontstaan: de ‘sangha’ Zen-Poort-Averbode

20190628_152242